Over Autosloperij Nissewaard

Al meer dan 25 jaar een erkend auto demontage bedrijf

Welk bedrijf in Nederland kan zeggen dat zij al meer dan 25 jaar binnen Nederland actief zijn in de branche van auto’s slopen, oftwel het auto demonteren? Juist, ARN is een van de weinigen die dit kan zeggen. De wetgevingen rondom deze branche worden nagenoeg ieder jaar aangescherpt om zo het milieu te ontlasten van schadelijke stoffen die meestal vrij komen bij de verwerking van autowrakken.

ARN verwerkt deze sloopauto’s op een dusdanige milieuverantwoordelijke manier dat dit al meer dan 25 jaar erkend is en zij dermate hoge kwaliteitseisen stellen aan het verwerken en de medewerkers dat zij bij de top in Nederland horen als het gaat om auto demontage.

Actief door het hele land

Wat maakt ARN, als auto demontagebedrijf dan zo uniek in Nederland? ARN is als een van de weinige sloopbedrijven actief in heel Nederland. Door contact met ARN op te nemen, bent u verzekerd van een professioneel autobedrijf die met zorg uw autowrak onder handen neemt en op een milieuvriendelijke wijze afvoert.

 

RDW
De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Deze taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten met als missie: RDW, partner in mobiliteit. ARN is aangesloten bij dit officiele landelijke orgaan, waardoor klanten altijd gegarandeerd zijn van de hoge kwaliteitseisen van ARN.

Een van de grootste gecertificeerde autodemontage bedrijven (autosloperij) van Nederland

KwaliteitsZorg Demontage (KZD) is een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche binnen Nederland.

In 2001 is door ARN en STIBA, de brancheorganisatie voor de demontage branche, het initiatief genomen om één norm te ontwikkelen waarin de eisen voor demontage, arbowetgeving, autosloperij, materiaalrecycling en kwaliteit zijn vastgelegd. Dit is de KZD-norm geworden. De KZD-normen zijn vanaf 1 oktober 2002 certificeerbaar.

Een certificaat wordt door de certificerende instantie steeds voor 3 jaar afgegeven. Dat wil zeggen dat iedere 3 jaar een volledige certificatieaudit plaatsvindt. De 1e en 2e-opvolgingsaudits vinden 1 jaar en ongeveer 2 maanden respectievelijk 2 jaar en ongeveer 2 maanden na de initiële audit plaats. De her-verleningsaudit vindt tenminste 2 maanden vóór het aflopen van het certificaat plaats. Aan het einde van de geldigheidsperiode (3 jaar) wordt de certificatieprocedure opnieuw doorlopen, waarna opnieuw een geldigheidsperiode van drie jaar ingaat. Een intensief traject waar niet ieder bedrijf voor in aanmerking wil en kan komen.

ARN is in Nederland één van de grootste gecertificeerde autosloperij / demontage bedrijf. Uw auto’s slopen doet u bij ons!

Milieuverantwoordelijk auto recycling

De auto blijkt een bron van grondstoffen te zijn! ARN staat voor een zo efficiënt en effectief mogelijke auto recycling. Dit begint al bij het hergebruik van diverse onderdelen, door de autobranche zelf. Na dit hergebruik is het belangrijk om te kijken hoe het restant van de auto als grondstof weer opnieuw op een zo hoogwaardig en milieuvriendelijke manier kan worden gerecycled. Deze handelingen en activiteiten worden betaald vanuit de recyclingbijdrage die bij de verkoop van elke nieuwe auto standaard in rekening wordt gebracht.
Waar bestaat de auto uit? Wat kunnen we met het materiaal? Hoe moeilijk is het om het eruit te halen? De antwoorden hierop leiden tot de huidige prestatie in Nederland, waarmee we voorop lopen in Europa en waarmee ARN zo’n 95% van elke auto kan recyclen.

Auto recycling proces

Aan het eind van de levenscyclus gaat uw auto naar de ‘sloop’ oftewel het auto demontagebedrijf. In Nederland worden jaarlijks totaal zo’n 230.000 autowrakken gedemonteerd / gesloopt. Zeker 95% van het autogewicht wordt gerecycled en weer nuttig toegepast in de autobranche, maar ook in diverse andere branches.